Νεαρός Αρχαίος Μαλάκωνας εμψυχώνει με τον Δίαυλο τον κουρασμένο απο τη μάχη γηραιότερο Μαλάκωνα